२४ घण्टा सम्म नेपालमा भरि , सतक रहन माैसम वभागको आह – यस्तो छ कारण

काठमाडौ। अहले मनसुन ूनचािपय रेखा नेपालको नजक रहेको छ। आगामी २४ घा भ मनसुन ूनचािपय रेखा नेपालको पूवदेख पम तराई भू–भागमा रहने माैसम वभागले जनाएकाे छ । बहीबार देशभरको मौसम परवतन भएको छ । देशका पूव–पमका धेरैजसो भूभागमा भार वष भइरहेको छ । मौसम पूवनुमान महाशाखाका अनुसार दउँसो देशभरको मौसम बदली भइ अधकश ानमा पानी पन सावना रहेको छ। मनसुन सिय भएका कारण देशका अधकश ानमा हादेख मम खालको पानी पन महाशाखाले जनाएको छ।

दउँसो देशका अधकश ानको मौसम पूण बदली भई धेरै ानमा वषको सावना छ। पमका एक –दुई ान, म र पुव ेका एक –दुई ानमा भार वष हुने महाशाखाले जनाएको छ। अहले मनसुनी ुनचािपय रेखा नेपालको नजक रहेको छ। आगामी २४ घास मनसुन ूनचािपय रेखा नेपालको पूवदेख पम तराई भू–भागमा रहने देख। जसले गद यी ानहमा भार वषको सावना रहेको वभागले जनाएको छ।

मौसम सिय भएर देशभर पानी पन भएकाले नदीहमा पानीको बहाब बढ्ने महाशाखाले जनाएको छ। पमी भेगका एक – दुई ान, म र पूवका थोरै ानहमा रहेका नदी तथा खोलाहमा पानीको र बढ्ने भएकाले यी ेका ानीय बासीालाई उ सतकता अपनाउन वभागले आह गरेको छ ।

Comments

comments

सम्बन्धित शीर्षकहरु